1. Moto Tours Japan TOP
  2. Moto Tours Japan TOP
  3. Tour Calendar

 Tour Calendar

2020 Tour Calendar

January 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
Under construction  Okinawa Tour  Okinawa 3 Days/ 2 Nights Under construction More Info > 

February 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
Under construction  Okinawa Tour  Okinawa 3 Days/ 2 Nights Under construction More Info > 

March 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
Under construction Okinawa Tour Okinawa 7 Days/ 6 Nights   Under construction More Info> 
15.03-20.03 Kyushu Tour  Fukuoka  7 Days/ 6 Nights   446,000 yen ~ More Info> 
22.03-28.03 Symbol of Japan Tour
Kanto
Tokyo 7 Days/ 6 Nights  440,000 yen ~ More Info>
22.03-28.03 Ride The Dragon
Route Tour
Nagoya 7 Days/ 6 Nights  414,000 yen ~ More Info > 
29.03-04.04 Shikoku Tour Osaka 7 Days/ 6 Nights  404,000 yen ~ More Info > 

April 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
05.04-11.04 Symbol of Japan Tour
Kanto
Tokyo 7 Days/ 6 Nights  440,000 yen ~ More Info>
05.04-11.04 Ride The Dragon
Route Tour
Nagoya 7 Days/ 6 Nights  414,000 yen ~ More Info> 
12.04-18.04 Kyoto Kii Peninsula
Tour
Osaka 7 Days/ 6 Nights  367,000 yen ~ More Info > 
19.04-25.04 Kyushu Tour Fukuoka 7 Days/ 6 Nights  446,000 yen ~ More Info>
Under construction Okinawa Tour Okinawa 7 Days/ 6 Nights Under construction More Info >

May 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
17.05-23.05 Symbol of Japan Tour
Kanto
Tokyo 7 Days/ 6 Nights  440,000 yen ~ More Info >
24.05-30.05 Hokkaido Tour Hokkaido 7 Days/ 6 Nights 456,000 yen ~ More Info > 
Under construction Fire Road Tohoku Tour Niigata 7 Days/ 6 Nights Under construction More Info > 
24.05-30.05 Shikoku Tour Osaka 7 Days/ 6 Nights  404,000 yen ~ More Info >
 31.05-06.06  Ride The Dragon
Route Tour
Nagoya   7 Days/ 6 Nights  414,000 yen ~ More Info > 

June 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
Under construction Tohoku Tour Niigata 7 Days/ 6 Nights Under construction More Info>
07.06-13.06 Kyushu Tour Fukuoka 7 Days/ 6 Nights  446,000 yen ~ More Info > 
Under construction Okinawa Tour Okinawa 7 Days/ 6 Nights Under construction More Info > 
 14.06-20.06 Symbol of Japan Tour
Kanto
Tokyo 7 Days/ 6 Nights  440,000 yen ~ More Info >
 14.06-20.06 Kyoto Kii Peninsula
Tour
Osaka 7 Days/ 6 Nights  367,000 yen ~ More Info >
21.06-27.06 Hokkaido Tour Hokkaido  7 Days/ 6 Nights 456,000 yen ~ More Info >
 21.06-27.06   Ride The Dragon
Route Tour
 Nagoya  7 Days/ 6 Nights  414,000 yen ~  More Info > 

July 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
05.07-11.07  Hokkaido Tour Hokkaido 7 Days/ 6 Nights 456,000 yen ~ More Info >
 12.07-18.07 Symbol of Japan Tour
Kanto
Tokyo 7 Days/ 6 Nights  440,000 yen ~ More Info > 
Under construction Fire Road Tohoku Tour Niigata 7 Days/ 6 Nights Under construction More Info > 
19.07-25.07 Ride The Dragon
Route Tour
Nagoya 7 Days/ 6 Nights  414,000 yen ~ More Info > 
19.07-25.07 Shikoku Tour Osaka 7 Days/ 6 Nights 404,000 yen ~ More Info >

August 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
02.08-08.08 Hokkaodo Tour Hokkaido 7 Days/ 6 Nights 456,000 yen ~ More Info >
Under construction Fire Road Tohoku Tour Niigata 7 Days/ 6 Nights Under construction More Info >
16.08-22.08 Symbol of Japan Tour
Kanto
Tokyo 7 Days/ 6 Nights  440,000 yen ~ More Info > 
16.08-22.08 Ride The Dragon
Route Tour
Nagoya 7 Days/ 6 Nights 414,000 yen ~ More Info > 
23.08-29.08 Kyoto Kii Peninsula
Tour
Osaka 7 Days/ 6 Nights  367,000 yen ~ More Info >
23.08-29.08 Kyusyu Tour Fukuoka 7 Days/ 6 Nights 446,000 yen ~ More Info >

September 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
06.09-12.09  Hokkaido Tour Hokkaido 7 Days/ 6 Nights 456,000 yen ~ More Info >
Under construction Fire Road Tohoku Tour Niigata 7 Days/ 6 Nights Under construction More Info >
13.09-19.09 Ride The Dragon
Route Tour
Nagoya 7 Days/ 6 Nights 414,000 yen ~ More Info > 
20.09-26.09 Shikoku Tour Osaka 7 Days/ 6 Nights 404,000 yen ~ More Info > 
27.09-03.10 Symbol of Japan Tour
Kanto
Tokyo 7 Days/ 6 Nights  440,000 yen ~ More Info >

October 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
04.10-10.10 Ride The Dragon
Route Tour
Nagoya 7 Days/ 6 Nights  414,000 yen ~ More Info >
11.10-17.10 Symbol of Japan Tour
Kanto
Tokyo 7 Days/ 6 Nights  440,000 yen ~ More Info >
11.10-17.10 Kyoto Kii Peninsula
Tour
Osaka 7 Days/ 6 Nights  367,000 yen ~ More Info > 
18.10-24.10 Kyushu Tour Fukuoka 7 Days/ 6 Nights 446,000 yen ~ More Info > 

November 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
01.11-07.11  Kyusyu Tour Fukuoka 7 Days/ 6 Nights 446,000 yen ~ More Info >
Under construction  Okinawa Tour  Okinawa 7 Days/ 6 Nights Under construction More Info > 

December 2020

Date Tour Name Departure Area Days Tour Price More Info
Under construction  Okinawa  Okinawa 7 Days/ 6 Nights Under construction More Info >